Topondernemers

Een van de parels op onze school is het werken met TOPondernemers!

Leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is wat TopOndernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs.

TopOndernemers realiseert zich dat je kinderen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen. TopOndernemers maakt kinderen actief, ondernemend en….

Er wordt voor gezorgd dat ze kunnen slagen in hun onderneming. Niets werkt zo motiverend als met veel succes kunnen werken aan een opdracht. En, niets is voor leerkrachten zo motiverend als gemotiveerde leerlingen.

TopOndernemers groep 5 t/m 8 biedt 12 thema’s met 15 opdrachtkaarten (in 2-voud) voor de groepen 5/6 en hetzelfde aantal voor de groepen 7/8. De groepen kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken.

Uiteraard is men vrij in de keuze van zowel periode als thema. Gemiddeld is uitgegaan van drie momenten per week, waardoor er totaal ongeveer 4 à 5 uur per week aan de opdrachtkaarten wordt gewerkt. Per 3 themakisten is een houten kist met hulpkaarten beschikbaar.

Deze hulpkaarten helpen de kinderen bij het maken van hun eindproduct.
Hoe maak ik een muurkrant? Hoe stel ik een powerpointpresentatie samen? Hoe zet ik een enquête in elkaar? Door het gebruik van de hulpkaarten kunnen de kinderen bijna helemaal zelfstandig aan de slag met de opdrachten.