GMR

About us

Taken

  • Voorzitter: Cisca Zilverberg
  • Vice-voorzitter: Marieke Hein
  • Ambtelijk Secretaris: Karin Halmingh
  • OPR: Josien Koops (gestart 2019-2020)

Gemeenschappelijke medezeggenschap

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin worden zaken besproken die schooloverstijgend en van belang zijn voor alle scholen van de Stichting.

De GMR is de schakel tussen ouders, personeel en bestuur. Voor ouders en personeel is het belangrijk te weten dat er een GMR is, wat zij doet en wie daar namens hen zitting in hebben. Zodoende kunnen zij bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

De GMR overlegt met de directeur-bestuurder over schooloverstijgende zaken.

Op 1 januari 2007 is de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) ingevoerd. De WMS eist de opstelling van een medezeggenschapsstatuut, met daarbij passende reglementen voor MR en GMR.

Rooster van aftreden GMR 2020-2021

Ouderleden
Toegetreden
Jaar
Aftreden/herkiesbaar
School
Diana van Heusden
2016-2017
5
Juli 2021
De Fontein
Gerwin Bosker
2017-2018
4
Juli 2021
Juliana van Stolberg
Jenneke te Velde
2019-2020
2
Juli 2022
De Hoeksteen Nieuweroord
Vacature
Juli 2022
Cisca Zilverberg
2016-2017
4
Juli 2023
De Sprong
Martin Nanninga
2020-2021
1
Juli 2023
De Regenboog
Personeelsleden
Toegetreden
Jaar
Aftreden/herkiesbaar
School
Ada Riezebos
2014-2015
7
Juli 2021
De Regenboog Hoogeveen
Linda Vos
2015-2016
6
Juli 2021
Het Palet
Marieke Hein
2015-2016
6
Juli 2022
De Regenboog Noordscheschut
Delia Schouten
2017-2018
4
Juli 2022
De Krullevaar
Yvonne Uiterwijk Winkel
2020-2021
1
Juli 2023
De Regenboog Noordscheschut
Joris Huisinga
2020-2021
1
Juli 2023
‘t Kofschip

Meer weten?

De GMR maakt van elke vergadering een verslag. Dit verslag is op aanvraag in te zien door ouders en verzorgers. Neem daarvoor of voor andere vragen aan de GMR contact op met: Karin Halmingh: gmr_secretaris@pricoh.nl