Kwadraat

About us

Kwadraat stopgezet

PricoH verzorgt sinds 2010 onderwijs voor het hoog- en meerbegaafde kind binnen de afdeling Kwadraat. Bij de start van het Kwadraatonderwijs was er nog maar weinig bekend over deze leerlingen. In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd. De uitdaging waar deze leerlingen voor staan zijn in die jaren steeds meer kenbaar geworden. Het lukt veel basisscholen tegenwoordig veel beter om ook aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. De doelgroep leerlingen die nu nog naar de Kwadraatafdeling gaan is daarom veel specifieker geworden. We omschrijven deze doelgroep als: "Het complex begaafde kind". Er zijn te weinig van deze leerlingen binnen alleen onze vereniging om de afdeling op een goede wijze vorm te geven. Daarnaast lukt het ons onvoldoende om ervoor te zorgen dat we altijd goede gespecialiseerde leerkrachten beschikbaar hebben. We hebben er daarom voor gekozen om te stoppen met het aanbieden van Kwadraat onderwijs.

Doorstart

Het SWV heeft aangegeven graag een doorstart te willen realiseren, zodat deze leerlingen toch gespecialiseerd onderwijs kunnen ontvangen, en daar zijn we heel blij mee! PricoH zorgt ervoor dat de huidige leerlingen in het schooljaar 2021-2022 nog goed onderwijs krijgen. Vanaf 1-8-2022 start de nieuwe voorziening, waar het SWV de verantwoordelijkheid voor draagt. Bent u benieuwd naar hoe de voorziening er in het nieuwe schooljaar uit gaat zien? Neem dan contact op met het SWV.

About us