Nieuws

10-14 Hoogeveen: Pricoh en RvEC samen van start met nieuwe leerroute

In schooljaar 2022-2023 gaat 10-14 onderwijs in Hoogeveen van start. PricoH en het Roelof van Echten College hebben de handen ineengeslagen om deze leerroute samen te ontwikkelen. In de wintereditie van het magazine Ouders van Roelof van het RvEC staat een uitgebreid artikel over deze nieuwe leerroute.

Image
De kartrekkers van dit initiatief Lia Jaspers (PricoH), Sonja Lekatompessy (PricoH) en Pidi Reitsma (RvEC)

Start met leerlingen groep 7

10-14 Hoogeveen, zoals de leerroute voorlopig is gedoopt, begint met één groep 7 van ongeveer 20 PricoH-leerlingen met verwacht havo/vwo-niveau. De klas heeft straks een eigen ruimte op locatie Bentinckspark van het RvEC en krijgt les van een basisschoolleerkracht. Deze leerkracht werkt samen met RvEC-docenten. Tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs blijft de klas bij elkaar.

“Met 10-14 onderwijs willen we voor kinderen van 10 tot 14 jaar die daar baat bij hebben, ontwikkelingsgebonden in plaats van leeftijdsgebonden onderwijs bieden”, zeggen de drie kartrekkers. “Met 10-14 onderwijs willen we de knip tussen basis- en voortgezet onderwijs loslaten. Dat gaat om de knip in leeftijd, maar ook om de knip in leerstof.”

De ontwikkeling van het kind wordt leidend

De leerlijnen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs zijn nu nog gescheiden werelden. Hierdoor kan een kind op de basisschool dat heel goed is in rekenen niet werken aan rekenstof van het voortgezet onderwijs. En andersom moet een kind dat moeite heeft met rekenen vanaf 12 jaar wel aanhaken op het niveau van het voortgezet onderwijs. In 10-14 onderwijs werken we met vloeiende leerlijnen, waardoor de ontwikkeling van het kind leidend wordt. De excellente rekenaar staat dan niet langer stil, terwijl het kind dat rekenen moeilijk vindt langer over de lesstof kan doen.

Lees het hele interview

Al onze leerlingen die nu in groep 6, 7 of 8 zitten, hebben het magazine Ouders van Roelof mee naar huis gekregen. Het volledige interview met de kartrekkers kunt u ook hieronder downloaden.